Nyhetsbrev från Svenska institutet för standarder, december 2021