Nyhetsbrev från Svenska institutet för standarder, september 2021