Nyhetsbrev från Svenska institutet för standarder, oktober 2021