Nyhetsbrev från Svenska institutet för standarder, juni 2021