Standardisering är viktig ur ett innovations- och konkurrensperspektiv. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om det.