Vad sker inom materialutveckling, byggande, tjänstesektorn? Vilken roll ska din verksamhet ta i omställningen? Hänger lagstiftningen med?